E-Vitol 10 000

E-Vitol 10 000 inneholder de tre viktige stoffene Selen, Vitamin E og Biotin.

Jordsmonnet i Norge inneholder lite Selen. Derfor vil grovfôret inneholde alt for lite Selen i forhold til hva husdyra trenger. Selen og Vitamin E er livsnødvendige for oppbygningen av kroppen. De virker som antioksydanter i kroppen. Selen og Vitamin E er viktige for at kroppen skal opprettholde et godt immunforsvar og dermed kunne motstå sykdommer.

Vitamin E og Selen er viktige for å opprettholde godt fruktbarhet, de er viktige for at husdyr skal vise brunst og for at husdyr skal bli drektige og bære fram livskraftig avkom. Oksydasjonssmak i melk kan motvirkes med tilskudd av Selen og Vitamin E.

E-Vitol 10 000 anbefales brukt i fôrrasjoner der man erfaringsmessig vet at det kan bli underskudd av Vitamin E og Selen, i første rekke ved bruk av ferskt karbohydratfôr, men også ved bruk av andre fôrslag som kan forårsake harsking, oksydasjonssmak o.l.

E-Vitol 10 000 anbefales brukt ved oksydasjonssmak på melk.

E-Vitol 10 000 strøs direkte på fôret i de anbefalte mengder.

E-Vitol 10 000 anbefales brukt til rev og mink som får mye marint fett. Behovet for Vitamin E øker med økende fett-innhold i fôret.

E-Vitol 10 000 innholder ekstra mye tangmel og andre smakelige råvarer. Råvarene er utvalgt på grunnlag av høy biologisk tilgjengelighet, renhet og næringsmessig kvalitet.