Jermin Fosfor rik

Behovet for vitaminer og mineraler er avhengig av hvilke forhold dyret lever under. Dyr som får mye grovfôr og lite kraftfôr, vil få for lite mineraler og vitaminer i forhold til det de trenger for godtrivsel, rask tilvekst og god fruktbarhet.

Jermin Fosfor rik er et vitamin- og mineraltilskuddsfôr, som er tilpasset kjøttfe som får for mye grovfôr og lite kraftfôr. Derfor inneholder Jermin Fosfor rik mye fosfor og magnesium. Ved bruk av mye grovfôr er det disse mineralene det først blir mangel på. Ved bruk av utradisjonelle fôrmidler og biprodukter må dyret alltid få Jermin Fosfor rik. I beite-tida kan du bruke Jermin Magnesium rik eller Jermin Slikk.

Jermin Fosfor rik sikrer melkedyr nok vitaminer og mineraler i perioder det brukes lite kraftfôr, f.eks. i tørrperioden.

Jermin Fosfor rik inneholder de vitaminene og mineralene som virker positivt på brunsten. Derfor bør Jermin Fosfor rik alltid brukes fra kalving og fram til kua er drektig.

Jermin Fosfor rik holder vomfloraen i aktivitet. Derfor bør Jermin Fosfor rik alltid brukes ved endringer i fôrtype, fôrets sammensetning, eller endringer i fôrets kvalitet.

Jermin Fosfor rik inneholder alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer, inkludert Selen og Vitamin E. I tillegg inneholder Jermin Fosfor rik havrekli, betfôr, melasse og naturlige smakstoffer som gjør Jermin Fosfor rik svært smakelig.