Jermin Gris

Behovet for vitaminer og mineraler er avhengig av hvilke forhold dyret lever under. Det kan også være store variasjoner i de vitamin- og mineralmengder vil tilfører gjennom fôret, spesielt der en bruker grovfôr til grisene. Behovet for mineraler og vitaminer vil normalt være dekket dersom det fôres med standardiserte kraftfôrblandinger til svin. Imidlertid vil dyrene i enkelte situasjoner ha behov for ekstra tilskudd av både mineraler og vitaminer

Jermin Gris er et vitamin- og mineraltilskuddsfôr, som er bergnet på å supplere kraftfôr brukt sammen med hjemmavlet korngrøpp, biprodukter, matavfall eller grovfôr.

Jermin Gris sikrer purkene nok vitaminer og mineraler i perioder det brukes lite kraftfôr, f.eks. i drektighetsperioden.

Jermin Gris innholder de vitaminene og mineralene som virker positivt på brunsten. I tillegg innholder Jermin Gris tangmel med naturlig jod som virker ekstra positivt på brunsten.

Jermin Gris anbefales brukt ved brå overganger i fôringen eller ved miljøskifte. Ved uheldige miljøforhold og etter overstått veterinærbehandling bør Jermin Gris alltid brukes.

Jermin Storfe inneholder alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer, inkludert Selen og Vitamin-E. I tillegg innholder Jermin Gris tangmel, lusernemel og melasse som gjør dette tilskuddsfôret svært smakelig.