Jermin Kalsium rik

Kalsium rikt tilskuddsfôr til drøvtyggere

Behovet for vitaminer og mineraler er avhengig av hvilke forhold dyret lever under. Dyr som får mye grovfôr og lite kraftfôr, vil få for lite mineraler og vitaminer i forhold til det de trenger for godtrivsel, rask tilvekst og god fruktbarhet

Jermin Kalsium rik er et vitamin- og mineraltilskuddsfôr, som er tilpasset høytytende melkekyr og slaktedyr som får grovfôr og korngrøpp. Derfor inneholder Jermin Kalsium rik mye kalsium og magnesium.Ved bruk av korngrøpp er det disse mineralene det først blir mangel på. Ved bruk av utradisjonelle fôrmidler og biprodukter må dyret alltid få Jermin Kalsium rik. I beite-tida kan du bruke Jermin Magnesium rik eller Jermin Slikk.

Jermin Kalsium rik sikrer dyret nok vitaminer og mineraler dersom korngrøpp erstatter en del av kraftfôret.

Jermin Kalsium rik inneholder de vitaminene og mineralene som virker positivt på brunsten. Derfor bør Jermin Kalsium rik alltid brukes fra kalving og fram til kua er drektig.

Jermin Kalsium rik holder vomfloraen i aktivitet. Derfor bør Jermin Kalsium rik alltid brukes ved endringer i fôrtype, fôrets sammensetning, eller endringer i fôrets kvalitet.

Jermin Kalsium rik inneholder alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer, inkludert Selen og Vitamin E. I tillegg inneholder Jermin Kalsium rik havrekli, betfôr, melasse og naturlige smakstoffer som gjør Jermin Kalsium rik svært smakelig.