Jermin Sau

Behovet for vitaminer og mineraler er avhengig av hvilke forhold dyret lever under. Det er også store variasjoner i de vitamin- og mineralmengder vi tilfører gjennom grovfôret. Dette er avhengig av fôrslag, gjødsling, voksested, innhøsting, lagring m.v.

Jermin Sau er et kobberfritt vitamin- og tilskuddsfôr til sau.

Jermin Sau sikrer dyret nok vitaminer og mineraler i perioder det brukes lite kraftfôr.

Jermin Sau er tilsatt ekstra mye Kobolt, Selen og Vitamin E, som det ofte er for lite av i grôvforet.

Jermin Sau holder vomfloraen i aktivitet. Derfor bør Jermin Sau alltid brukes ved endringer i fôrtype, fôrets sammensetning, eller endringer i fôrets kvalitet.

Jermin Sau inneholder alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer. I tillegg inneholder Jermin Sau tangmel (med naturlig jod), havrekli, betfôr og melasse som gjør Jermin Sau svært smakelig.