Jermin Slikk

Mineral-slikkestein for drøvtyggere og hest på beite og løsdrift

Dyrenes behov for mineraler er avhengig av hvilke forhold de lever under. Det er også store variasjoner i mineralinnholdet i grovfôret. Mineralinnholdet er avhengig av grasart, gjødsling, voksested, innhøsting, lagring m.v. Mest utsatt for mineralmangel er dyr som får for lite kraftfôr.

Jermin Slikk er en mineralslikksestein som på en enkel måte dekker dyrenes behov for kalsium, fosfor, magnesium, salt og sporstoffer når de går på beite eller ved løsdrift.

Jermin Slikk mineralslikkestein er tilsatt melasse for ekstra god smakelighet for dyret.

Vær oppmerksom at beitedyr og dyr i løsdrift eller binge ikke bare trenger tilskudd av salt. Jermin Slik inneholder alle de nødvendige mineralene og sporstoffene.

Jermin Slikk kan legges i et gammelt bildekk og plasser det på et egnet sted på beite. En slikkestein holder til 10 kyr i 10 dager (100 gram/ku/dag)