Jermin Slikk Sau

Kopperfri mineral-slikkestein for sau på beite og i løsdrift.

Sauens behov for mineraler er avhengig av hvilke forhold den lever under. Det er også store variasjoner i mineralinnholdet i grovfôret. Mineralinnholdet er avhengig av gras-art, gjødsling, voksested, innhøsting, lagring m.v. Mest utsatt for mineralmangel er sauer som får lite kraftfôr.

Jermin Slikk Sau er en kopperfri mineralslikkestein som på en enkel måte dekker sauenes behov for kalsium, fosfor, magnesium, salt og sporstoffer når de går på beite eller i løsdrift.

Jermin Slikk Sau mineralslikkestein er tilsatt melasse og 25% salt for ekstra god smakelighet.

Vær oppmerksom at beitedyr og dyr i løsdrift eller binge ikke bare trenger tilskudd av salt. Jermin Slik Sau inneholder alle de nødvendige mineralene og sporstoffene.

Jermin Slikk Sau kan legges i et gammelt bildekk og plasser det på et egnet sted på beite. En slikkestein holder til 10 kyr i 10 dager (100 gram/ku/dag).