Jermin Storfe

Allsidig mineral- og vitamintilskudd til drøvtyggere.

Behovet for vitaminer og mineraler er avhengig av hvilke forhold dyret lever under. Det er også store variasjoner i de vitamin- og mineralmengder vi tilfører gjennom grovfôret. Dette er avhengig av fôrslag, gjødling, voksested, innhøsting, lagring m.v.

Jermin Storfe er et vitamin- og mineraltilskuddsfôr, som er bergnet på å supplere kraftfôr brukt sammen med betydelige mengder grovfôr.

Jermin Storfe sikrer dyret nok vitaminer og mineraler i perioder det brukes lite kraftfôr, f.eks. i tørrperioden.

Jermin Storfe innholder de vitaminene og mineralene som virker positivt på brunsten. Derfor bør det benyttes fra kalving og fram til kua er drektig.

Jermin Storfe holder vomfloraen i aktivitet. Derfor bør Jermin Storfe alltid brukes ved endringer i fôrtype, fôrets sammensetning, eller endringer i fôrets kvalitet.

Jermin Storfe inneholder alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer, inkludert Selen og Vitamin-E. I tillegg innholder Jermin Storfe havrekli, betfôr, melasse og naturlige smaksstoffer som gjør Jermin Storfe