Multi-Vitol

Flytende multivitamin konsentrat til dyr.

Multi-Vitol er et flytende multi-vitaminkonsentrat med Selen som brukes når dyret har behov for ekstra vitamintilskudd. Selen bidrar til en bedre utnyttelse av vitaminene

Multi-Vitol brukes:

  1. Under og etter medisinsk behandling
  2. Ved sykdom
  3. Ved transport
  4. Ved miljøskifte
  5. Ved stress
  6. Ved forstyrrelser i fôropptaket, nedsatt fôropptak og matleihet
  7. Ved bruk av fôr med lavt eller ukjent vitamininnhold

Leveres i:

  1. 1l flaske.