Vommex

Pelletert mineral- og vitamintilskudd til storfe, sau og geit

Behovet for vitaminer og mineraler er avhengig av hvilke forhold dyret lever under. Dyr som får mye grovfôr og lite kraftfôr, vil få for lite mineraler og vitaminer i forhold til det de trenger for godtrivsel, rask tilvekst og god fruktbarhet

VOMMEX er et allsidig sammensatt tilskuddsfôr, med mineraler, mikromineraler og vitaminer, som i tillegg er pelletert. Dyr liker pellets bedre enn mjøl og en vil kunne se at dyret eter opp tilskuddsfôret.

VOMMEX sikrer dyret nok vitaminer og mineraler i perioder det brukes lite kraftfôr kraftfôr og mye grovfôr, f.eks. i tørrperioden. Anbefales også når melkekyr får kraftfôr under norm.

VOMMEX inneholder de vitaminene og mineralene som virker positivt på brunsten. I tillegg er det mye tangmel i VOMMEX. Derfor bør VOMMEX brukes fra kalving og fram til kua er drektig.

VOMMEX holder vomfloraen i aktivitet. VOMMEX er tilsatt aktive bufferstoffer som stabiliserer vomma. Derfor bør VOMMEX alltid brukes ved endringer i fôrtype, fôrets sammensetning, eller endringer i fôrets kvalitet.

VOMMEX inneholder alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer, inkludert Selen og Vitamin E. I tillegg inneholder VOMMEX mye betfôr, lusernemel og melasse som sammen med pelleteringen gjør VOMMEX svært smakelig.